Material escolar

En aquest espai podeu descarregar-vos els llistats de llibres i de material que demanem per a cada nivell d’educació infantil i d’educació primària:

A l’escola, fem reutilització de llibres de text des de 3r fins a 6è. Les famílies que ho desitgin, es poden acollir al programa de reutilització per tal de pagar la quota de prèstec dels llibres.