Salut

Com cada any i coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administrarà les vacunes a l’escola segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques).

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa per a la salut individual, de la comunitat i un dret dels ciutadans.

L’objectiu de la vacunació a l’escola és facilitar l’accés a la vacunació i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració.

Segons el calendari de vacunacions sistemàtiques, les vacunes que s’administren a sisè curs de primària són les següents:

La vacuna contra el papil·lomavirus (VPH); s’administra en dues dosis i únicament a les noies.

– La vacuna contra l’hepatitis A (VHA); s’administra en dues dosis.

– La vacuna contra la varicel·la (VVZ); s’administra en dues dosis als nois o noies que no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la vacuna. En cas que el vostre fill o filla estigui vacunat amb una dosi se li’n administrarà la segona.

– La vacuna antimeningocòcica C conjugada (MCC); s’administra una única dosis.

El calendari actual recomana l’administració d’una dosi de MCC als 11-12 anys per tal de millorar la protecció contra la malaltia meningocòcica en els adolescents. Aquesta dosis, és convenient administrar-la encara que els infants hagin estat vacunats anteriorment durant la infància. Aquesta vacunació, es tracta d’un reforç per evitar la malaltia, ja que s’ha observat que la immunitat contra la malaltia pot disminuir al llarg del temps. Si el vostre fill/a no ha rebut una dosis de vacuna MCC després dels 10 anys, és aconsellable fer-ho.

D’altra banda, es manté la vacunació contra l’hepatitis A (abans vacunació antihepatítica A+B), ja que els nois i noies ja estan vacunats contra l’hepatitis B.

La pauta actual de vacunació contra el VPH és de 2 dosis i és la manera més eficaç de prevenir la majoria de les infeccions causades per alguns tipus de VPH i forma part de les estratègies de prevenció del càncer de cèrvix, tot i que no pot substituir la prevenció secundària, perquè aproximadament la tercera part dels càncers de cèrvix estan causats per papil·lomavirus diferents dels continguts en les vacunes actuals. És molt important que tant les noies vacunades con les no vacunades es facin les revisions periòdiques en arribar a l’edat en què es recomanen. També cal recordar la utilització del preservatiu sempre per evitar qualsevol tipus d’infecció de transmissió sexual.

La vacunació contra la varicel·la, es durà a terme en els nois i noies susceptibles de patir la malaltia, és a dir, els que no hagin passat la malaltia ni hagin estat vacunats anteriorment amb dues dosis de vacuna. Els que hagin estat vacunats anteriorment amb una dosi única, se’ls hi administrarà la segona per tal de finalitzar la vacunació.

Per a més informació podeu consultar el Canal Salut del Departament de Salut (http://canalsalut.gencat.cat/ca) o trucar al telèfon 061 del CatSalut Respon.