Projecte educatiu

En aquesta secció cada centre crea les pàgines necessàries per a descriure el seu projecte educatiu.

Aquí, fem referència als nostres projectes d’escola i recollim activitats anuals, com ara: el festival de teatre infantil i juvenil del Vendrell, el certamen de lectura en veu alta, Cantània, etc.

També incloem en aquesta secció una explicació del que és una Comunitat d’Aprenentatge i sobre la filosofia 3/18.

Per últim afegim les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i la carta de compromís de les famílies.

 PEC