Acollida

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL CURS 2020-2021

El servei d’acollida matinal començarà el dia 14 de setembre de 2020 i finalitzarà el dia 22 de juny de 2021, a càrrec d’Àgora Col·lectivitats.

En la següent graella es detalla el preu del servei en funció dels dies d’ús en usuaris/àries fixes (quan se’n fa ús habitual durant com a mínim tres dies a la setmana).

Horari 3 dies/setmana 4 dies/setmana 5 dies/setmana
De 7:30 fins les 9:00 32 €/mes 36 €/mes 40 €/mes
De 8:00 fins les 9:00 26 €/mes 30 €/mes 34 €/mes
De  8:30 fins les 9:00 18 €/mes 20 €/mes 22 €/mes

La sol·licitud d’inscripció, tant en l’ús fix com esporàdic, es realitzarà mitjançant un formulari on-line que us enviarem al correu electrònic  que heu facilitat a l’escola.

El preu del servei  per l’ús esporàdic és el següent:

Horari Usuari/ària Esporàdic/a
De 7:30 fins les 9:00 3,50 €/dia
De 8:00 fins les 9:00 3,00 €/dia
De  8:30 fins les 9:00 2,50 €/dia

 

SERVEI D’ACOLLIDA MIGDIA  CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies,

El servei d’acollida migdia començarà el dia 14 de setembre de 2020 i finalitzarà el dia 22 de juny de 2021, a càrrec d’Àgora Col·lectivitats.

En la següent graella es detalla el preu del servei en funció dels dies d’ús en usuaris/àries fixes (quan se’n fa ús habitual durant com a mínim tres dies a la setmana).

Horari 3 dies/setmana 4 dies/setmana 5 dies/setmana
De 12:30 fins les 13:30 26 €/mes 30 €/mes 34 €/mes
De 12:30 fins les 13:00 18 €/mes 20 €/mes 22 €/mes

El preu del servei  per l’ús esporàdic és el següent:

Horari Usuari/ària Esporàdic/a
De 12:30 fins les 13:30 3,00 €/dia
De 12:30 fins les 13:00 2,50 €/dia

La sol·licitud d’inscripció, tant en l’ús fix com esporàdic, es realitzarà mitjançant un formulari on-line següent:

FORMULARI ON-LINE