Acollida

El servei d’acollida matinal (SAM) és de 7.45 a 9.00 i el servei d’acollida de tarda (SAT) de 16.30 a 17.30.

L’acollida del matí (SAM) i de tarda (SAT) comencen el primer dia de curs.