Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars que l’AFA organitza són: karate, anglès, màgic box, teatre, robòtica i trail-running. L’acollida del matí (SAM) i de tarda (SAT) comencen el primer dia de curs i les altres activitats a l’octubre.