Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020  (ambdós inclosos)

Del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

A partir del 20 de juny de 2020.

Dies festius de lliure disposició i festes locals:

4 de novembre de 2019

9 i 10 de desembre de 2019

24 de febrer de 2020

22 de maig de 2020

Jornada compactada (9-13h):

El 20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2020 (ambdós inclosos). Els alumnes que utilitzen el servei de menjador en jornada compactada surten a les 15:00h.

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

CALENDARI ANUAL 19-20