Menjador escolar

El Consell Escolar és responsable del  servei de menjador. L’empresa contractada és Tresmes.

La Comissió de Menjador del Consell Escolar  fa el seguiment del servei de menjador i es reuneix periòdicament, almenys una vegada al trimestre.

La normativa del menjador es regeix pel Pla de Funcionament del Menjador i també per les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

Una monitora de menjador està a l’escola per poder atendre les famílies cada dia, de 9 a 9.15. El funcionament a nivell de pagaments és a través de domiciliació bancària, encara que sigui per dies esporàdics.

L’horari de menjador és de 12.30 a 15.00. La contractació d’aquest servei està a càrrec del Consell Escolar. El menjar s’elabora a la cuina de l’escola. Els infants de P3 fan migdiada després de dinar i la resta d’alumnat fa activitats lúdiques. La inscripció es fa a principi de curs i es pot fer com a usuari fix o esporàdic. En tots els casos, el pagament és fa mitjançant la domiciliació bancària. El preu del menú fix és de 6.20€ i 6.80€ pel menú esporàdic.

 

Coordinadora  Anna Mª GARCIA PLAZA     (MÒBIL)  681254253

INSCRIPCIONS A LA WEB DE TRESMES ECOATIVA

MENÚ FEBRER

 INFORMACIÓ I NORMATIVA MENJADOR 20-21