Equip de mestres

Organització  comunitat educativa curs 2020-2021

EQUIP DE MESTRES (cIickeu aquí)

Equip directiu
Teresa Valls DIRECTORA EI/PRI
Laia Cladellas CAP D’ESTUDIS EI/PRI
Meritxell Fàbregas SECRETÀRIA EI / PSICO

PAS (Personal d’administració i serveis)

Carmen Bueno CONSERJA
Queralt Moratona TEI -Tècnica en Educació Infantil
Xesca Cisa ADMINISTRATIVA
Anna Pèrez i Sílvia Aragay Vetlladores

Especialistes externs  que intervenen al centre

Marina Quintanilla PSICÒLOGA EAP Departament
Lourdes Bassa PSICÒLOGA Municipal
Maria Rosa Vila LOGOPEDA  Departament