Psicomotricitat

La Psicomotricitat  forma part de l’àrea anomenada “ Descoberta d’un mateix i dels altres” i és porta a terme al llarg del segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5). Potencia  el desenvolupament de la personalitat i el progrés global de l’infant. Integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensorio-motrius. És una activitat que afavoreix el desenvolupament de les possibilitats motrius, expressives i creatives dels infants a partir del moviment del cos. A més a més també ajuda a millorar la relació i comunicació amb l’entorn que els envolta.

A l’escola la Sagrera treballem la psicomotricitat de cada classe amb mig grup per poder potenciar més el treball individual i oferir una atenció més individualitzada als infants. La realitzem descalços, on oferim als infants una sèrie de sensacions i vivències úniques. Poden experimentar, sentir, manipular, descobrir, intercaccionar…amb el material i els companys/es. Poden comprovar les seves possibilitats i limitacions.

Aquí us deixem un recull de fotografies que parlen per si soles!