Educació Física

L’educació física a l’escola té diversos objectius en funció de l’etapa escolar a la qual ens referim. A Cicle Inicial es dóna molta importància al descobriment i possibilitats del propi cos, a Cicle Mitjà al desenvolupament de les Habilitats motrius bàsiques, i al Cicle Superior a l’aplicació d’aquestes habilitats en jocs i esports.

Tot això ho portem a terme mitjançant diferents tipus d’activitats com poden ser: circuits, jocs, racons… algunes més dirigides i altres on l’alumne/a experimenta per si sol.

Un altre apartat al qual es  prestem especial atenció és en el de l’adquisició d’hàbits higiènics i saludables, que es van introduint de forma progressiva des del Cicle Inicial i fins arribar al Cicle Superior.

L’especialista en educació física és qui imparteix les classes d’educació física en l’educació primària. Coordina les activitats curriculars de l’educació física del centre.