Educació Física

L’educació física a l’escola té diversos objectius en funció de l’etapa escolar a la qual ens referim. A Cicle Inicial es dóna molta importància al descobriment i possibilitats del propi cos, a Cicle Mitjà al desenvolupament de les Habilitats motrius i específiques, i al Cicle Superior a l’aplicació d’aquestes habilitats en jocs i esports.

Tot això ho portem a terme mitjançant diferents tipus d’activitats com poden ser: circuits, jocs, racons… algunes més dirigides i altres on l’alumne/a experimenta per si sol.

Un altre apartat al qual es  prestem especial atenció és en el de l’adquisició d’hàbits higiènics, que es van introduint de forma progressiva des del Cicle Inicial i fins arribar al Cicle Superior.

L’especialista en educació física és qui imparteix les classes d’educació física en l’educació primària. Coordina les activitats curriculars de l’educació física del centre.