Calendari

El calendari global és el següent:

 • Del 17 al 24 de març: Termini d’inscripció a les Proves d’accés
 • 26 de març: publicació de la llista provisional de persones inscrites
 • Del 29 al 31 de març: reclamacions a la llista provisional (degut al fet que el centre es troba en període de vacances de Setmana Santa, les reclamacions que puguin sorgir es poden entrar als registres dels Ajuntaments de Berga, Puigcerdà o la Seu d’Urgell)
 • 6 d’abril: publicació de la llista definitiva de persones inscrites
 • 18 d’abril: termini màxim per rebre la informació de la prova per part del Conservatori
 • 20 d’abril. 19:00h. Sorteig per obtenir el número de desempat (a la seu de Berga del Conservatori). El número de desempat és el 227.
 • 16 de maig: finalització del termini per abonar la taxa corresponent a la inscripció a les Proves
 • Abans de la data de les proves d’accés, Publicació de l’oferta de places
 • 18 de maig: primera part de la Prova
 • 25 de maig: segona part de la Prova
 • 26 de maig: publicació de les qualificacions provisionals de les Proves d’accés
 • Del 27 al 31 de maig: reclamacions a les qualificacions provisionals de les Proves d’accés
 • 1 de juny: publicació de les qualificacions definitives
 • 1 de juny: publicació del barem provisional de preinscripció d’acord amb els resultats de les qualificacions de les proves d’accés
 • Del 2 al 8 de juny: reclamacions al barem provisional de preinscripció
 • 9 de juny: publicació del barem definitiu de preinscripció i publicació de la llista de persones admeses
 • Del 25 al 29 de juny: Matriculació