Taxes

Taxes aplicables per al curs 2020-2021

Concepte Import
Matrícula 113,30€
Programa de grau professional de 1r a 6è curs -primera especialitat o doble especialitat- 1076,35€
Complements Programa de grau professional de 1r a 6è curs -primera especialitat o doble especialitat-
Assignatura optativa instrument 30 m 154,50€
Complement instrument doble especialitat 412,00€
Programa de grau professional de 1r a 6è curs segona especialitat (1) 807,26€
Assignatura optativa instrument 30 m 154,50€
Assignatura (2) 515,00€
Prova d’accés grau professional 97,85€

Les taxes s’expressen en preu anual i es prorrategen en 9,5 mensualitats i una altra mensualitat en concepte de matrícula.

S’apliquen tarifes amb un 10% de descompte per a dos membres o més d’una mateixa família matriculats i d’un 20% per a famílies nombroses.

Les gestions per a les taxes, cal fer-les a la seu del conservatori a la qual s’està matriculat o als ajuntaments corresponents a la seva seu.