Equip docent

 

Gisela Alegret Pérez · Berga: Trompeta / Música de cambra

alegretpg@conservatoripirineus.cat


Maria José Arilla Albás · la Seu d’Urgell: Acordió / Conjunt

arillaam@conservatoripirineus.cat 


Carme Baulenas Relats · Puigcerdà: Cor

baulenasrc@conservatoripirineus.cat


Mònica Blanque Herrero · Berga: Contrabaix

blanquehm@conservatoripirineus.cat


Jordi Boixader Casals · Berga: Saxòfon

boixadercj@conservatoripirineus.cat


David Cadafalch Rabasa · Berga: Percussió 

cadafalchrd@conservatoripirineus.cat


Gerard Comellas Badia · Berga:  Tenora / Tible / Cobla

comellasbg@conservatoripirineus.cat


Josep Comellas Rosiñol · Berga – Puigcerdà – la Seu d’Urgell: Harmonia clàssica / Història de la música  / Llenguatge musical

comellasrj@conservatoripirineus.cat


Rosa Comellas Rosiñol · Puigcerdà: Llenguatge musical

comellasrr@conservatoripirineus.cat


Eudald Dantí Roura · Puigcerdà: Piano

dantire@conservatoripirineus.cat


Marcel Escarré Valle · Berga: Piano / Conjunt / Música de cambra

escarrevm@conservatoripirineus.cat


Jordi Farrés Tomàs · Berga: Conjunt

farrestj@conservatoripirineus.cat


Pepe Fernàndez Balasch · Berga: Harmonia moderna / Conjunt / Piano

fernandezbp@conservatoripirineus.cat


Montserrat Gabarrós Pey · Berga: Piano

gabarrospm@conservatoripirineus.cat


Manuel Garcia Gonzalez · la Seu d’Urgell: Guitarra

garciagm@conservatoripirineus.cat


Lourdes Garcia Grasa · la Seu d’Urgell: Piano

garciagl@conservatoripirineus.cat


Sonia Lanau Morales · la Seu d’Urgell: Piano / Cor

lanaums@conservatoripirineus.cat


Marta Lorenz Ballester · la Seu d’Urgell: Flauta travessera

 lorenzbm@conservatoripirineus.cat


Xavier Llobet Casas · Berga:  Cor

llobetcx@conservatoripirineus.cat


Rafael Llobet Martí · la Seu d’Urgell: Clarinet / Saxòfon

llobetmr@conservatoripirineus.cat


Judit Marmi Camps · Berga:  Banda

marmicj@conservatoripirineus.cat


Elisenda Martí Valls · Berga:  Acompanyament

martive@conservatoripirineus.cat


Laia Martín Hernández · Puigcerdà: Piano / Conjunt

martinhl@conservatoripirineus.cat


Albert Martinez Torrente · Puigcerdà: Música i noves tecnologies

martinezta@conservatoripirineus.cat


Carme Mascaró Montanyà · Berga: Piano

mascaromc@conservatoripirineus.cat


Naüm Monterde Segura · Berga: Clarinet

monterdesn@conservatoripirineus.cat


Núria Moreno Tella · Berga: Oboè

morenotn@conservatoripirineus.cat


Núria Padrós Cuxart · Berga: Violoncel

padroscn@conservatoripirineus.cat


David Parareda Muns · Puigcerdà: Flauta travessera

pararedamd@conservatoripirineus.cat


Néstor Pindado González · Berga: Cant / Idiomes aplicats al cant

 pindadogn@conservatoripirineus.cat


Carles Planas Gorina · Berga: Violí

 planesgc@conservatoripirineus.cat


Xavier Planes Gorina · Berga: Trompeta

planesgx@conservatoripirineus.cat


Marc Salvador Pons Aubinyà · Puigcerdà: Violoncel / Orquestra / Música de cambra

ponsam@conservatoripirineus.cat


Gemma Pujol Coderch · Berga: Viola

pujolcg@conservatoripirineus.cat


Lourdes Querencia Juárez ·  la Seu d’Urgell: Violoncel / Piano / Llenguatge musical

querenciajl@conservatoripirineus.cat


Mònica Roca Lladó · la Seu d’Urgell: Violí / Música de cambra

rocalm@conservatoripirineus.cat


Denis Rojo Leno · Berga: Flabiol i tamborí / Saxòfon

rojold@conservatoripirineus.cat


Jordi Sabata Freixa · Berga: Banda / Coral

sabatafj@conservatoripirineus.cat


Roger Sellart Bascompte · Berga: Clarinet

sellartbr@conservatoripirineus.cat


Neus Simon Perayre · Berga: Llenguatge musical / Entrenament auditiu avançat

simonpn@conservatoripirineus.cat


Zoryana Sokhatska · la Seu d’Urgell: Violí 

sokhatskaz@conservatoripirineus.cat


Yevhen Sokhatskyy · la Seu d’Urgell: Orquestra / Música de cambra 

sokhatskyy@conservatoripirineus.cat


Manuel Suárez de la Vega · la Seu d’Urgell: Música i noves tecnologies

suarezvm@conservatoripirineus.cat


Margarita Torner Pujol · Puigcerdà: Acordió  / Llenguatge musical

tornerpm@conservatoripirineus.cat


Pau Valls Teixidó · Berga: Trompa

vallstp@conservatoripirineus.cat


Esteve Vidal Selga · Berga: Flauta travessera

vidalse@conservatoripirineus.cat


Ricard Viliella Pascuet · la Seu d’Urgell: Trompeta / Piano

viliellapr@conservatoripirineus.cat


Martí Villegas Pons · Berga: Trombó (instruments orquestra) / Tuba

villegaspm@conservatoripirineus.cat