Organigrama

Comissió de seguiment

  • Il·lma. Sra. Montserrat Venturós Villalba, alcaldessa de Berga
  • Il·lm. Sr. Albert Piñeira Brosel, alcalde de Puigcerdà
  • Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Sabaté, alcalde de La Seu d’Urgell
  • Xavier Llobet Casas (director)
  • Margarita Torner Pujol (directora adjunta a Puigcerdà)
  • Sonia Lanau Morales (directora adjunta a La Seu d’Urgell)

Equip directiu

Consell de direcció

Caps de departament