Proves d’accés

El grau professional s’estructura en sis cursos acadèmics. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos.

L’alumnat que superi els ensenyaments d’aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l’especialitat cursada.

El currículum dels conservatoris i centres professionals es regulen pel Decret 25/2008, de 29 de gener.

És possible realitzar la inscripció a les proves d’accés en aquest enllaç.