Graduat en ESO

L’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) obre les portes a posteriors estudis de cicles formatius i batxillerat, i facilita la incorporació al món laboral. La nostra escola ofereix cursos per a l’obtenció d’aquest títol en horari de matí i de tarda-vespre.

Amb caràcter general, per poder matricular-se cal tenir 18 anys complerts durant l’any en què es realitza la matrícula.

És possible matricular-se amb 16 anys complerts durant l’any en què es realitza la matrícula, per motius laborals o per necessitats específiques de suport educatiu.

L’obtenció del GESO s’estructura en dos nivells per tal d’adequar-se al nivell de coneixements previ de cada alumne. Per tal de determinar aquest nivell inicial es tenen en consideració els estudis cursats anteriorment i el resultat d’una prova inicial de nivell.

A part de la modalitat presencial que el nostre centre ofereix, és possible  seguir cursos a distància o realitzar proves lliures. Els cursos a distància es duen a terme a través de l’IOC (l’Institut Obert de Catalunya). Les proves lliures per obtenir el títol es convoquen dos cops l’any, i cal inscriure’s telemàticament en els terminis establerts.

En aquest curs oferim 2 torns:

  • El torn de matí, de les 8:30h a les 13:30h (de dilluns a divendres)
  • El torn de tarda, de les 16:30h a les 21h (de dilluns a dijous)