Preparació prova d’accés a Grau Superior

La prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior permet accedir a un cicle formatiu de grau superior sense necessitat de tenir la titulació acadèmica necessària.

Haver superat la prova d’accés a CFGS i tenir el títol de Graduat en ESO o equivalent acadèmic, és equivalent al títol de batxillerat, únicament a efecte d’accés a llocs de treball públics i privats.

Per poder fer aquesta prova cal tenir una edat mínima. Cal fer 19 anys durant l’any en què es realitza la prova, o 18 anys si s’està en possessió d’un títol de Grau Mitjà del mateix grup d’itineraris professionals.

El curs 2019-2020, el nostre centre oferta dos cursos d’accés a CFGS, un en horari de matí (entre les 8:30 i les 12 aproximadament) i un en horari de tarda (entre les 4:30 i les 7:30 aproximadament).

Si voleu més informació sobre les proves d’accés, mostres de proves d’anys anteriors, convalidacions, exempcions de la prova, instituts examinadors, accés a estudis universitaris des dels cicles formatius de grau superior, etc, aneu a:

Si voleu informació sobre els cicles que hom pot fer o on es poden fer:

Si heu de cursar les assignatures específiques del curs de preparació per a l’accés a Cicles Formatius de Grau Superior i voleu saber quines assignatures corresponen al cicle formatiu al qual voleu accedir, podeu consultar:

Cal tenir en compte que el nostre centre només oferta quatre específiques de manera presencial. La resta d’específiques es poden preparar a distància, a través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya).

Les assignatures específiques que oferim són:

  • Física
  • Dibuix
  • Biologia
  • Química
PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL CURS DE PREPARACIÓ A CFGS

Puc presentar-me a l’examen malgrat ja l’hagi superat, per millorar la nota?

Sí, ho pots fer, però en el moment d’inscriure’t a la prova has de presentar una instància de renúncia de la nota que havies obtingut prèviament.

Els punts extres obtinguts per l’avaluació contínua caduquen?

No, serveixen per sempre. S’obtenen una única vegada i no es poden millorar.

Si tinc una FP 1 acabada, tinc dret a l’exempció de la part específica?

No, per tenir dret a l’exempció de la part específica per estudis de formació professional, cal haver finalitzat un cicle formatiu de grau mitjà del mateix itinerari que el cicle de grau superior que es vol estudiar.