Història

Durant el curs 2013-2014, l’administració educativa va planificar la partició del CFA Girona en dos centres, d’una banda per redistribuir geogràficament l’oferta a la ciutat de Girona per tal d’atendre millor l’alumnat i d’altra banda per crear un nou centre amb clara vocació professionalitzadora i d’inserció laboral. Aquest nou centre és l’actual CFA Nou Girona, amb una dotació de nou docents, sis de secundària i tres de primària.

El centre està situat al carrer Narcís Xifra i Masmitjà, 43, en un edifici inaugurat l’any 1952, quan es creà l’IFP Sant Narcís. Aquest institut funcionà fins l’any 1997. Aleshores les edificacions van passar a titularitat de l’Ajuntament, que va enderrocar alguns edificis i va rehabilitar-ne la resta, on va establir el DIE (Dispositiu d’Inserció Econòmica). Uns anys després el DIE fou substituït per l’actual SMO (Servei Municipal d’Ocupació). Posteriorment, l’any 2014, l’Ajuntament de Girona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat van signar un acord, segons el qual l’Ajuntament cedia una part de l’edifici per tal de crear el CFA Nou Girona i la Generalitat es feia càrrec del cost de les obres.

L’edifici és un espai ampli i agradable per a la funció educativa i adaptat per a persones amb discapacitats.

El nostre centre ocupa una part de l’ala oest de l’edifici. Hi accedim a través del mateix punt d’entrada del SMO, amb qui compartim la consergeria i els lavabos. Disposem de cinc aules, quatre de convencionals i una d’informàtica. D’una de les aules convencionals i de l’aula d’informàtica, només en podem disposar a la tarda. A part hi ha una secretaria i una sala de professors.

 

exemple1b