Organigrama

Equip docent

Càrrec
Nom
Equip Directiu Direcció Anna Botó
Cap d’Estudis Fermí Porta
Secretaria Iolanda Teixidor
Coordinació GES i coordinació lingüística Joan Tañà
Coordinació Preparació Proves d’Accés Elisenda Alcaraz
Coordinació Informàtica Yolanda García
Coordinació ensenyaments inicials i bàsics Anna Garcia
Coordinació de riscos laborals Alícia Alonso
Francesc Coll
Josep Gultresa

 

PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Auxiliar administració Rosa Llapart (mitja jornada)
Consergeria

 

Comissions

Comissió Professors/res
Sortides i festes Anna Botó, Anna García i  Joan Tañà
Activitats culturals i esportives Alícia Alonso, Elisenda Alcaraz  i Josep Gultresa
Espai web Francesc Coll, Yolanda García, Fermí Porta i Iolanda Teixidor

 

Departaments

Departament Professors/res
Cientificotecnològic Anna Botó, Josep Gultresa, Fermí Porta i Iolanda Teixidor
Comunicació Yolanda García, Anna Garcia i Joan Tañà
Socials Elisenda Alcaraz, Alícia Alonso i Francesc Coll