Organigrama

Equip docent

Càrrec
Nom
Equip Directiu Direcció Anna Botó
Cap d’Estudis Fermí Porta
Secretaria Iolanda Teixidor
Coordinació ensenyaments bàsics i coordinació societat de la informació Joan Tañà
Coordinació Preparació Proves d’Accés Elisenda Alcaraz
Coordinació Informàtica Yolanda García
Coordinació ensenyaments inicials Anna Garcia
Coordinació lingüística Alícia Alonso
Francesc Coll
Josep Gultresa

 

PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Auxiliar administració Anna Flores (mitja jornada)
Consergeria

 

Comissions

Comissió Professors/res
Sortides i festes Anna Botó, Anna García i  Joan Tañà
Activitats culturals i esportives Alícia Alonso, Elisenda Alcaraz  i Josep Gultresa
Espai web Francesc Coll, Yolanda García, Fermí Porta i Iolanda Teixidor

 

Departaments

Departament Professors/res
Cientificotecnològic Anna Botó, Josep Gultresa, Fermí Porta i Iolanda Teixidor
Comunicació Yolanda García, Anna Garcia i Joan Tañà
Socials Elisenda Alcaraz, Alícia Alonso i Francesc Coll