Organigrama

Equip docent

Càrrec
Nom
Equip Directiu Direcció Anna Botó
Cap d’Estudis Fermí Porta
Secretaria Iolanda Teixidor
Coordinació ensenyaments bàsics Joan Tañà
Coordinació Preparació Proves d’Accés Elisenda Alcaraz
Coordinació Informàtica Yolanda García
Coordinació ensenyaments inicials Anna Delort
Coordinació lingüística Alícia Alonso
Josep Gultresa
Francesc Coll
Alba Fraser

 

PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Auxiliar administració Anna Flores (mitja jornada)
Consergeria Personal de l’SMO

 

Comissions

Comissió Professors/res
Sortides i festes Anna Delort, Alba Fraser i  Joan Tañà
Activitats culturals i esportives Alícia Alonso, Elisenda Alcaraz  i Josep Gultresa
Espai web Francesc Coll, Yolanda García, Fermí Porta i Iolanda Teixidor

 

Departaments

Departament Professors/res
Cientificotecnològic Anna Botó, Josep Gultresa, Fermí Porta i Iolanda Teixidor
Comunicació Anna Delort, Alba Fraser, Yolanda García, Elisenda Alcaraz, Alícia Alonso i Joan Tañà
Socials Elisenda Alcaraz, Alícia Alonso i Francesc Coll