Català

Els cursos de català que oferim són:

CURSOS
CERTIFICAT MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA
Llengua catalana nivell 1 Inicial A1 Usuari bàsic
Llengua catalana nivell 2 Bàsic A2 Usuari bàsic
Llengua catalana nivell 3 Llindar B1 Usuari independent

Tots els cursos tenen una durada anual, i s’estructuren en dues sessions setmanals d’1 hora i 30 minuts (Llengua catalana, nivells 1 i 2) o dues sessions setmanals de 2 hores (Llengua catalana, nivell 3).

Pel què fa al català 1 oferim  torns de matí i  de tarda.

Pel què fa al català 2 oferim  torns de matí i de tarda.

Pel què fa al català 3 oferim un torn amb horari per determinar.