Com és l’ADN

Amb el grup de GES 2 ens endinsem al món de la genètica. Què són els gens? Què és l’ADN? Com és? Quina estructura té? Per treballar tot això construïm algunes molècules d’ADN que ens permeten saber com són amb més detall.