Projecte educatiu i Programació

Si voleu consultar el Projecte educatiu del centre, cliqueu al següent enllaç.

PEC 16-17

 

Si voleu consultar la Programació General Anual d’aquest curs, cliqueu al següent enllaç.

programació18-19