Documentació

En aquesta secció trobareu informació sobre:

  • Projecte Educatiu de Centre (PEC)
  • Projecte de direcció
  • NOFC
  • Carta de compromís educatiu
  • Autoritzacions per als vostre fills/filles
  • Projecte Lingüistic de Centre (PLC)