Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

Els membres del Consell Escolar són els següents

Equip directiu

Presidenta : Montse Pedrola (Directora)

Sara Trillo (Cap d’estudis)

Mari Palazón (Secretària)

Representants de les mares i els pares
Álvaro Niño
Irene Jiménez
Marina Grillo
Raquel Navarro
Representants del personal d’administració i serveis
Yolanda Pérez
Representant de l’AMPA
Laura Halminen
Representant municipal
Oscar Rodríguez
Representants de mestres
Sara Álvarez
Carme Brioso
Vero Morlanes
Elena Martín
Lita Martínez