Menjador escolar

L’AMPA de la nostra escola gestiona el servei de menjador. L’empresa contractada per portar-lo a terme és Campos Estela. Aquest curs escolar, les famílies noves a l’escola hauran de donar els seus fills/es d’alta al menjador o acollida a través de l’App Campos Estela.

Les famílies que ja estaven donades d’alta no han de fer res.

Per l’app podeu fer els canvis que vulgueu, a més de comunicar els canvis que considereu.

 

Com a aspectes generals de l’ús de menjador en destaquen:

 • No es pot fer ús del menjador amb pendent de pagament de cursos o mesos anteriors.
 • Els alumnes que utilitzen el servei de menjador han de respectar la normativa de menjador. Cap alumne podrà marxar del menjador sense justificació i notificació prèvia.
 • Les famílies rebran un informe periòdic d’hàbits i comportament per escrit per a tots els alumnes.
 • Adequar l’horari d’administració de medicaments a fora d’hores de menjador. En cas que això sigui impossible, contacteu amb la coordinadora i lliureu-li la prescripció mèdica.
 • Els alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries han de lliurar el certificat mèdic actualitzat a la coordinadora.
 • Els dies d’excursió es facilitarà un PICNIC a tots aquells alumnes fixes de menjador. En cas que no es vulgui, han de comunicar-ho al servei de menjador amb un mínim de 2 dies d’antelació.

 

Els preus establerts per al curs 2020/2021 són:

 • Preu menú fix: 6.33€ / dia. Es considera fix aquell alumne que es quedi sempre els mateixos dies de la setmana, com a mínim 2 dies per setmana (sempre els mateixos). Els alumnes fixos que no puguin assistir al menjador hauran d’avisar el dia d’abans o, com a molt tard, el mateix dia dins l’horari establert (9h a 9.30h).
 • Preu menú esporàdic: 6.95€ / dia.  Aquests hauran d’avisar a la coordinadora de menjador el dia abans, dins l’horari establert.
 • Preu bon dia fix: 50€ / mes (2on germà 45€/mes)
 • Preu bona tard fix: 50€ /mes (2on germà 45€/mes)
 • Preu bon dia + bona tarda fix: 100 €/mes (2on germà 90€/mes)

Els mesos de juny i setembre es cobrarà la quota íntegra.

 

Horaris

L’horari habitual de menjador durant el curs escolar serà de 12.30h a 15.00h.

L’horari dels dies de jornada intensiva serà de 13.00h a 15.30h.

L’horari d’atenció a les famílies serà de dilluns a divendres, de 9h a 9.30h al despatx de l’AMPA.

 

Telèfon de contacte: 628 19 67 28 (Maria Seoane)

Podeu descarregar-vos els menús facilitats per l’empresa, clicant al següent enllaç

http://www.camposestela.com/ca/menus

 

El correu electrònic del servei de menjador de l’escola és menjador.vinyadelsastret@hotmail.com. Per qualsevol dubte podeu escriure a l’adreça de correu.