Història

CRONOLOGIA DE L’ESCOLA

 

1920.- La Diputació Provincial obre un concurs per als pobles de menys de 2000 habitants per subvencionar, si ho desitgen, la construcció o l’arrendament d’escoles. S’acorda participar en tal concurs i, en necessitar uns locals millors, es confia el projecte a l’arquitecte Antoni Pons i Dominguez. Es presenten memòria, plànols i un pressupost de 80.910,92 pessetes.

La Diputació Provincial insta a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a pagar un deute de 277’92 pessetes amb la Mancomunitat de Catalunya per poder rebre la subvenció.

1921.- El 17 de març s’autoritza a una representació de l’Ajuntament per a que, en nom seu, compri els terrenys on s’han de construir les Escoles.

Un cop rebuda la subvenció, l’Ajuntament acorda que es venguin la resta d’edificis que posseeix, per completar la quantitat necessària i poder començar les obres.

1922.- El 2 de març s’acaben totes les gestions necessàries i comencen les obres de construcció. El mestre d’obra és el paleta Pere Batet Galofré, veí de la Bisbal. L’Ajuntament nomena una comissió formada pels regidors; Gabriel Mañé, Josep Miró i Jaume Batet que seran els encarregats de vetllar pel bon desenvolupament de l’obra.

1923.- El diumenge 8 de juliol s’inauguren amb total solemnitat els edificis de les Escoles Nacionals de nens i nenes. Assisteixen a l’acte les autoritats locals i provincials i els mestres Jaume Trujols i Carolina Roig. Acabat l’acte inaugural es realitza un festival amb la participació dels alumnes de l’escola i de l’Orfeo Bisbalenc.

1932.- A instància de l’Ajuntament i per Decret del Govern de la República, amb data de 1 de juny, es crearan dues escoles més (aules) a la Bisbal.

S’acorda crear l’Escola de Pàrvuls, per la qual cosa es realitza un expedient pel Ministeri d’Educació.

1965.- S’amplia el recinte escolar amb la construcció d’una unitat escolar i 3 habitatges per a mestres, que es fan en un terreny al costat mateix.

1966.- Es modifica altra vegada l’interior de les escoles. De les 3 aules se’n fan 4 i es tanca el pati amb una porta de ferro.

1990.- Es presenten els plànols de la reforma de l’escola. S’elimina el porxo, es fan dos pisos i es fan 8 aules.

1992.- El 6 d’abril es distribueixen els grups als mòduls prefabricats.

1993.-  Trasllat dels alumnes de 1r a 8è curs a l’edifici reformat.

1995.- Es deshabita la primera casa de mestres (actual aula multiusos)

1994.- Es deshabita la segona casa de mestres

1997.- Es deshabita l’última de casa de mestres (actual aula de 6è B).

2006.- Inauguració de l’Edifici Nou que des de llavors acull els alumnes de Cicle Infantil i Inicial.