Equip Educatiu


EQUIP EDUCATIU

 

Curs

Càrrec

 

Maria Ferré P-3 Coord. Petits  
Neus Méndez P-4 A Riscos Laborals  
Maria Coll P-4 B    
Núria Mañé P5 A    
Sílvia Rodríguez P-5 B    
Teresa Mª Turdiu Vetlladora    
Àngels Porres TEI    
Esther Moncada 1r A Secretària Perfil professional
Víctor García 1r B    
Daniel Martín 2n A Coord. CAD  
Mercè Català 2n B    
Agnès Solé 3r A Coord. Mitjans  
Román Vela 3r B Coord. Mitjà  
Laura Luengo 4t A Cap d’Estudis Perfil professional
Miquel Solé 4t B    
Raquel Jiménez 5è A Riscos Laborals  
Yerai Montagud 5è B    
Míriam Medina 6è A    
Ramón Muñoz 6è B Coord. Grans  
Àngel Espinosa   Director Perfil professional
Anna Morató Música    
Anna Rafecas Ed. Especial    
Esther Guillem Anglès Petits i Mitjans    
Carolina Menéndez Ed. Física Escoles Verdes  
Toni Beltran Religió    
Clemente Rodríguez Conserge