Preinscripció 2021-2022

 

PREINSCRIPCIÓ d’Infantil, Primària i ESO del 15 al 24 de març de 2021

 

Nova web del Departament d’Educació per la preinscripció:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

 


 

Informació del curs 2021-2022 

 

 • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
   • Electrònica: cal identificació digital
   • Suport informàtic: sense identificació digital

 

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

https://ctti.queue-it.net/?c=ctti&e=preins&t=https%3A%2F%2Faplicacions.ensenyament.gencat.cat%2FGEDAC%2FGEDACSOL_SE_CAT.html

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat.

Us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:

Cal complir els requisits següents:

      • Ser major de 16 anys
      • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària.
      • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte.
      • Targeta sanitària per la teva identificació.

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

 

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1

Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

 

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte telefònic (977688352) amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció o enviar un correu a preinscripcio@ulldevent.cat, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

 

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 • El codi de centre del nostre centre és 43000597, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.
 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

 

Calendari de preinscripció i matrícula Curs 2021-2022
Publicació de l’oferta inicial
Enllaç oferta
Presentació de sol·licituds
Del 15 al 24 de març
 
 
Publicació llistes amb el barem provisional
Presentació de reclamacions
Publicació de les llistes amb el barem definitiu, una vegada resoltes les reclamacions
Sorteig del número per al desempat
Publicació de llistes ordenades definitives
Publicació de l’oferta definitiva de places
Publicació de la llista d’admesos
Període de matriculació

(trucar a l’escola per confirmar la plaça)