2n

2n A
Tutor: Agnès Solé
escolaulldevent2a@gmail.com

2n B
Tutor: Natàlia Sorribes
escolaulldevent2b@gmail.com