Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i per tant hi són representats (per elecció directa) famílies, AMPA, mestres i ajuntament. Les seves principals funcions són l’aprovació de la gestió del centre i el seu control.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 2019 – 2020