Línies d’actuació


LÍNIES D’ACTUACIÓ

 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia  de la cohesió social.

Tenint en compte aquest principi, el Projecte Educatiu i el Projecte de Direcció per aquest curs l’escola vol prioritzar:

  • Garantir les mesures de seguretatrecollides en el Pla d’Actuació o altres que calgui adoptar per tal de garantir la màxima presencialitat dels alumnes a l’escola.
  • Acompanyar emocionalment els/les alumnes i les seves famílies en el seu retorn a l’escola.
  • Compensar les possibles mancances en els aprenentatges que els/les alumnes hagin pogut patir durant el confinament. En aquest mateix sentit també caldrà donar valor als aprenentatges realitzats i experiències viscudes.
  • Iniciar els canvis proposats a Educació Infantil adaptant-los a les noves mesures d’higiene i seguretat.
  • Realitzar una proposta de treball perprojectes a Primària (3r a 6è) per l’àrea de medi.
  • Aprofundir el treball amb les noves eines digitals utilitzades el curs passat (moodle i G-suite) i aprofitar-les per desenvolupar diferents àmbits curriculars.
  • Millorar la comunicació amb les famílies per tal que aquestes estiguin assabentades de tots els aspectes relacionats amb l’escola que els puguin interessar.