Padrins lectors

L’apadrinament lector consisteix en una activitat cooperativa internivells, a través de la qual els Apadrinament lectoralumnes de cicle inicial i de cicle superior treballen en parelles per la consolidació de la lectura.  Així, els lectors més experts fan de padrins d’aquells que comencen a llegir de manera més acurada (cinquè col·labora amb segon, i sisè amb primer).   L’aprenentatge i creixement és mutu; els padrins adquireixen compromisos i responsabilitats vers els altres, els fillols milloren les habilitats lectores, i plegats desenvolupen el gust per la lectura, mitjançant experiències personals i properes que atorguen significat i funcionalitat al procés lector.