Oferta educativa

El Puig d’Agulles és una escola pública de dues línies (excepte P3), que compren les etapes d’Educació Infantil (dels 3 als 5 anys) i Educació Primària (dels 6 als 12 anys).  La llengua estrangera que s’ofereix des de P3 és l’anglès.  Desenvolupem projectes educatius diversos relacionats amb diferents àrees de l’aprenentatge als que podeu accedir des de l’espai: Projectes educatiu.