AFA El Mirador

QUÈ ÉS, QUI SÓN L’APA?APA MIRADOR

L’APA és l’Associació de Pares d’Alumnes del CEIP Puig d’Agulles. Per tant la resposta a aquesta pregunta seriaque l’APA som tots els pares i mares de l’escola. Una altra cosa és que s’acostuma a parlar de “l’APA” fent referència a la Junta de la mateixa. La Junta està formada per un conjunt de pares i mares que ha decidit dedicar una part del seu temps lliure a tirar endavant tota una sèrie de projectes i iniciatives.

QUÈ FA l’APA?

La feina de l’APA segueix 4 línies bàsiques:

1. Recolzament del projecte educatiu de l’Escola

Tenim la gran sort de tenir a l’escola un claustre de professors (amb l’equip directiu al capdavant) amb capacitat i voluntat de dur a terme un projecte educatiu engrescador pels nostres fills i filles. Un projecte que no només busca que la nostra canalla s’eduqui i es formi com a persones sinó que sigui feliç mentre ho fa. Un exemple del que hom entén per “escola pública de qualitat”.

Malauradament els recursos que en aquest país es destinen a l’ensenyament estan molt lluny de ser els òptims. És per això que l’APA, més enllà del nostre recolzament moral i personal, ha adquirit un compromís per recolzar econòmicament la seva tasca educativa en la mesura de les nostres possibilitats. Això es tradueix en el traspàs de més del 40% del que ingressem en quotes dels nostres associats a l’escola. Aquests diners es dediquen a diverses partides d’acord amb el que estableixen les seves prioritats: Festa de comiat als alumnes de 6è., adquisició de material inventariable, biblioteca, projecte lingüístic, material de música, informàtica, educació especial, …

Al marge d’aquesta aportació material directa, també mirem de descarregar a l’escola d’alguns aspectes administratius. Així, ens encarreguem de gestionar els cobraments i pagaments de paper, material escolar, sortides i excursions.

2. Conciliació de la vida laboral i familiar

És un tema del que se’n parla molt darrerament per part de les administracions, però en el qual es fa ben poca cosa. A ningú no se li escapa que l’horari laboral de la majoria dels pares i mares i l’horari escolar no són gaire compatibles.

Per mirar d’apropar una mica més aquestes realitats tan diverses, l’APA organitza activitats extraescolars i serveis, sotmesos a l’aprovació del Consell Escolar del centre i que intenten que si és necessari allargar la permanència dels infants a l’escola més enllà de l’horari escolar sigui de la manera més entretinguda i adequada a les seves necessitats i interessos.

• Activitats:
A partir de P4: Teatre, calaix de sastre, tastaballs, piscina, futbol, basquet… Per les tardes de 17’15h. a 18’15h.

• Serveis:
A partir de P3: Servei d’acollida pel mati de 8 a 9 i per la tarda de 16:30 a 18:15h.

També ens encarreguem, per delegació del Consell Escolar, de la gestió del servei de menjador. Donat l’eleva’t nombre d’infants que en fan ús (al voltant del 84% dels nens i nenes de l’escola) tenim especial cura d’aquest apartat. Ens encarreguem de contractar l’empresa dels monitors que els acompanyen al menjador i l’empresa de cuina que prepara els dinars (tot el dinar es prepara a l’escola, sense cap tipus de precuinats) i de gestionar les incidències que s’hi puguin produir.

3. Foment de la participació de pares i mares

Els membres de la Junta de l’APA entenem la nostra dedicació a la mateixa com una tasca de representació del conjunt de l’Associació. En aquest sentit procurem donar-vos compte de les notícies, afers i iniciatives relacionades amb l’àmbit educatiu i de la nostra associació a través d’un butlletí periòdic, el Fil a l’Agulla. No cal dir que estem oberts a qualsevol suggeriment que tingueu a bé fer-nos per tal de millorar el seu contingut.

Amb un caràcter més lúdic organitzem les Festes de l’APA. Però enteses sempre com un vehicle de participació en la vida de l’escola. És per això que fem la primera connectada amb la Setmana Cultural de l’escola, en la qual s’emfatitza el treball sobre l’eix transversal del curs. I la segona, la Festa de Fi de Curs, que ens permet trobar-nos a passar una estona molt agradable, sopant i ballant tots plegats. I, sobre tot, ens permet visitar les exposicions que l’escola fa sobre el treball que els nostres nens i nenes hi han desenvolupat al llarg de tot el curs escolar.

D’una manera més genèrica mirem de propiciar la participació a les eleccions al Consell Escolar del centre. Aquest és el màxim òrgan col·legiat de participació en el control i la gestió de l’escola. Entre les seves funcions figuren, per exemple, formular propostes a l’equip directiu sobre la Programació Anual del Centre; aprovar el Projecte Educatiu de Centre i el Reglament de Règim Intern; elaborar informes, a petició de l’Administració, sobre el funcionament del centre; participar en el procés d’admissió d’alumnes; conèixer la resolució de conflictes; aprovar el pressupost del centre i la seva liquidació; promoure la conservació i renovació de les instal·lacions; analitzar i valorar el funcionament del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions; proposar mesures que afavoreixin la convivència. Entenem que la presència exclusiva de membres de la Junta a les candidatures propicia una excessiva endogàmia, i que és bo obrir aquestes candidatures a altres persones. Tot i que entenem que el treball d’aquestes persones en el si del Consell com representants dels pares ha de coordinar-se, necessàriament, amb el de la Junta de l’APA.

També tenim en funcionament des de fa dos cursos l’Escola de Pares en la que, organitzada per trams d’edat una professional de dilatada experiència proposa temes de debat, atén els nostres dubtes, preguntes, …, un cop al mes.

Volem recuperar iniciatives en aquesta línia de fomentar la participació. Una seria la reunió de delegats de classe. El delegat de classe és un pare o mare que té la responsabilitat d’endegar el Pla d’evacuació del centre (pensat bàsicament pel cas de nevada). La nostra idea seria reunir-los un cop per trimestre per mirar de recollir els seus (i els que els hi hagin fet arribar) suggeriments i opinions sobre els serveis i activitats que cauen sota la responsabilitat de l’APA, així com noves iniciatives que es podrien dur a terme.

4. Representació institucional
Els membres de la Junta de l’APA exerceixen la representació dels seus associats a diferents òrgans col·legiats com ara:

• Consell Escolar del centre (1 representant designat).

• Consell Escolar Municipal.

No cal dir que en tots aquests àmbits és molt important que ens feu arribar les vostres inquietuds i suggeriments, amb l’objectiu que puguem exercir aquesta tasca d’una manera plenament representativa. Nosaltres sempre procurem copsar l’opinió dels pares i mares d’una manera informal, a través de les converses i comentaris que podem tenir a les entrades i sortides de l’escola. Però si no se’ns diuen sempre se’ns poden escapar elements importants a l’hora de prendre iniciatives sobre el que és l’opinió dels pares i mares de l’escola.

PÀGINA WEB DE L’APA

                                       Atenció als associats

Per tal de facilitar l’atenció als nostres associats, tenim contractada una persona que us pot atendre, entre les 9:00 i les 18:00, bé personalment al despatx de l’APA (al costat de l’entrada més propera a l’Institut de l’edifici d’Educació Infantil), bé per telèfon en el 93 688 17 72 o bé per internet a l’adreça de correu electrònic: APAMIRADOR@telefonica.net