Mediació

La mediació contribueix a regular la convivència en el centre desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. De retruc, la millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats educatives.

Què aporta la mediació als alumnes?
  • La mediació contribueix a la formació integral dels alumnes.
  • Ajuda a crear grup i caliu humà en un context d’aula on tothom és acceptat.
  • Afavoreix la construcció d’actituds, valors i normes de manera efectiva i pràctica: no es tracta de dir què és correcte o no, ja que les activitats són participatives i s’utilitzen com a base per a la reflexió i acció.
  • S’aprèn a defensar les pròpies idees (assertivitat), a posar-se en el lloc dels altres (empatia), a tenir en compte els respectius interessos (col·laborar), a escoltar per comprendre (escolta activa), a pensar (reflexivament, creativament i críticament) a implicar-se en la millora del propi entorn (participació activa), a comprendre, expressar i regular els sentiments (educació emocional), a defensar els drets de les persones (justícia social), …
  • Les nenes i els nens desenvolupen habilitats per fer front per si mateixos als conflictes que, de manera natural, viuran al llarg de la seva vida.
Quines passes segueix la mediació?
  1. Les parts involucrades en el conflicte exposen el què ha passat i què necessiten.
  2. Les parts s’escolten mútuament. Proposen solucions. S’avaluen les propostes de solució.
  3. Les parts acorden solucions satisfactòries i justes per a les dues bandes.