Consell Escolar

Els membres del Consell Escolar del centre són:

Membres representants de la titularitat
Quim Galea Castaño President
Meritxell Elias Ollé Secretària
Malú Bahamonde Pastor
Membre representant de l’Ajuntament
Marta de Lucas Torrell
Membres representant professors
Lourdes B.G.

Xavier B.B.

Maria B.G.

M. Pilar B. J.

M. Josep R.F.

Albert P.M.

Membres representants pares i mares
Víctor A.M.

Dolores C.F.

Montserrat I.P.

Aitor L.B.

Lourdes S.B.

M. Dolores S.G.

Myriam M.O. (AMPA)

Membre representant PAS
M. Cinta J.T.

Acords del Consell Escolar 2018-19

Acords del Consell Escolar 2019-20