Famílies Voluntàries

L’escola Mare de Déu del Remei té com a objectiu potenciar la participació i implicació de les famílies en l’aprenentatge dels infants. En aquest marc es preveuen dues accions per poder aconseguir-ho:

  • La creació d’una borsa de voluntaris per a la participació en les activitats de centre.
  • La promoció d’espais i d’activitats d’aula on puguin participar les famílies (grups interactius, racons, tallers, projectes compartits…).


QUÈ SIGNIFICA SER VOLUNTARI?

Les persones que siguin voluntàries participen a l’activitat a la qual s’han apuntat. Els voluntaris són de centre i no voluntaris de la classe  on van els vostres fills/es.

Ser voluntari implica un compromís amb l’activitat a realitzar. No presentar-se a l’activitat implica no poder realitzar-la.