Padrins de Lectura

L’activitat de padrins de lectura té coma objectius:

▪ Millorar el procés lector i motivar l’alumnat en el gust per la lectura.
▪ Treballar la lectura en veu alta, l’entonació, l’expressió, la comprensió del text…
▪ Educar tant l’alumnat de en la responsabilitat i el compromís, establint una relació de col·laboració i ajuda mútua.
▪ Desenvolupar diferents estratègies de lectura.
▪ Que els alumnes de la comunitat de grans dissenyin activitats per a després de la lectura per als seus fillols/es

Visites d’autors i animacions lectores

Una de les activitats que es fa a l’escola per tal de motivar la lectura és la visita d’autors de llibres que els alumnes han llegit a l’aula. Els més petits fan animació lectora.