STEAM

L’aprenentatge amb robòtica educativa es considera multidisplicinar i pedagògic, ja que amb la construcció dels robots l’alumnat desenvolupa habilitats creatives i resolutives, pensament computacional i d’enginyeria.

Es fomenta el treball col·laboratiu i en equip i alhora es treballa des de diferents matèries o assignatures. Forma part de les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.
Volem el pensament computacional, creatiu, crític i analític en els alumnes, fet que afavoreix l’ensenyament i aprenentatge per competències. Aquesta nova visió competencial es pot basar en l’error i la còpia (en referència a observar què fan els altres) com a pas important en l’aprenentatge, ja que fomenta l’error al pas previ a l’èxit i no com a fracàs.

Amb aquests materials de robòtica educativa no pretenem convertir a l’alumnat en programadors/es experts, sinó facilitar el desenvolupament de diverses habilitats multidisciplinaris que es posen en marxa quan s’elaboren petits programes, encaminats, per exemple, a la resolució de problemes matemàtics o a la creació de jocs senzills.

Aquest curs utilitzem materials de l’entorn LEGO Education a la Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r). A través del robot Lego WeDo l’alumnat coneix diferents motors i sensors que utilitzaran per a donar moviment a les seves construccions. Amb les propostes educatives es treballen continguts curriculars com ara les ciències naturals, la física, la Terra i l’espai, l’enginyeria i altres activitats que puguin sorgir de propostes dels alumnes.

Aquestes accions s’emmarquen dins del projecte marc THINK AND MANIPULATE, TO BE STEAM, el qual pretén definir la introducció de les STEAM a infantil i tota la primària.