L’escola

L’Escola Mare de Déu del Remei es troba situada al carrer Les Rodes nº 8 del municipi d’ Alcover a la comarca de l’Alt Camp.

Acull alumnes de la pròpia vila i dels municipis de Mont-ral i d’ El Milà.

La matrícula per aquest curs 2020/2021 és aproximadament de 500 alumnes repartits entre 8 aules d’Educació Infantil i 14 aules d’Educació Primària.

El centre compta amb dues classes d’Educació Especial, una de ciències, la biblioteca, l’aula de música, l’aula de psicomotricitat i aula d’acollida.

L’equip de mestres està format per direcció, tutors, especialistes i mestre/a de religió. També comptem amb una TEI, servei de vetllador/a, el suport de l’EAP (psicopedagoga, logopeda i fisioterapeuta), i col·laborem amb l’ABS Alt Camp-Oest i altres entitats del poble.

El model d’escola, que voldria aconseguir, és el d’una escola que reuneixi les següents característiques:

  • Plural: En idees, religions, ètnies…
  • Democràtica. En l’activitat de tots els seus òrgans.
  • Integradora: buscar mitjans per a la integració de tots els seus alumnes.
  • Participativa: en totes les activitats del poble, menys en les de tipus ideològic o polític.
  • Dinàmica. En el treball escolar i administratiu.
  • Avaluativa: en avaluació contínua del seu treball a fi i efecte de millorar-lo.
  • Renovadora: adaptar-se a les noves necessitats educatives.
  • L’objectiu final del centre és aconseguir l’educació integral dels alumnes. En aquesta educació hi ha d’haver no només els aprenentatges curriculars, sinó també la potenciació del control de les emocions, l’autoestima, l’autonomia, la tolerància, el respecte a les normes i tots aquells valors que ajudin a un bon desenvolupament de la personalitat de l’alumne a fi i efecte d’aconseguir formar una bona societat.