Equip Directiu

L’equip directiu està format per:

Equip Directiu Nom i cognoms
Secretària Meritxell Elias Ollé
Cap d’estudis Malú Bahamonde Pastor
Director Quim Galea Castaño
Especificació del perfil i trajectòria professional
Quim Galea Castaño
 • Mestre d’Educació Primària
 • Llicenciat en Pedagogia
 • Màster en Tecnologia Educativa: Disseny de Materials i d’Entorns de Formació
 • Postgrau en Especialització en Direcció i Gestió de Centres Educatius
Càrrecs de govern i participació
 • Director E. Mare de Déu del Remei 01/07/2017

En altres centres educatius:

 • Coordinador de Cicle (PRI) 2011-13 i 2014-2016
 • Coordinació de pràctiques d’estudiants universitaris 2012-16
 • Coordinador Prevenció de Riscos Laborals 2016-17
Projectes d’innovació
 • Comunitats d’Aprenentatge a Catalunya
 • Associacions Escolars Comenius – Multilaterals (2008- 2010)
 • De caràcter transversal (2007-2010)
 • Xarxa de Competències Bàsiques 2018-2019
Malú Bahamonde Pastor
 • Mestra d’Educació Infantil i Primària
Càrrecs de govern i participació
 • Cap d’estudis del centre a partir del curs 2018-19
 • Secretària del centre el curs 2017-18
 • Coordinació de pràctiques d’estudiants universitaris 2017-19
Projectes d’innovació
 • Impuls de la lectura
 • Xarxa de Competències Bàsiques 2018-2019
Meritxell Elias Ollé 
 • Mestra d’Educació Infantil i Primària
Càrrecs de govern i participació
 • Secretària del centre a partir del curs 2018-19
Projectes d’innovació
 • Impuls de la lectura
 • Xarxa de Competències Bàsiques 2018-2019