Història

edifici-provisional-1L’escola Josep Guinovart va néixer al curs 2005-2006 quan, en acabar el procés de matriculació, la demanda de places escolars superà l’oferta que hi havia en aquell moment a la població de Castelldefels i ho va fer amb el nom de CEIP CASTELLDEFELS II.

La seva primera ubicació va ser dins de la Zona escolar Can Roca, als edificis que l’escola pública Gaudí va deixar buits, en traslladar-se a la seva nova construcció.

Aquest curs escolar 2005-2006, l’escola es posà en marxa amb 3 grups d’Educ Infantil, dos de P3 i un de P4 amb un total de 5 mestres, l’Equip Directiu inclòs. En aquell moment format per la Secretaria i la Directora.

Al llarg d’aquest curs, la comunitat educativa escull el nom que ara ens dona identitat: “Escola Josep Guinovart”.

El curs escolar 2006-2007 vam ampliar els nivells educatius, ja teníem 5 grups, dos de P3, dos de P4 i un de P5.

Durant aquests dos cursos escolars el Centre va compartir els serveis de transport, menjador i extraescolars amb les altres escoles del recinte Can Roca.

En acabar aquest segon curs escolar, l’escola ja havia format el Consell Escolar i s’havia creat l’AMPA amb l’orientació i participació activa de l’Equip Directiu per poder organitzar i dinamitzar a les famílies en tot el procés de participació.

1r-logo2n-logo3r-logoEl logotip de l’escola es va crear a final de curs 2006-2007 amb un primer disseny que es va anar millorant durant l’any següent fins arribar al que tenim actualment. Simbolitza la importancia que donava l’artista Guinovart a la mar i a la muntanya que identifica a la ciutat de Castelldefels. El vaixell és la nau de l’escola Guinovart que navega any rere any per aconseguir els objectius marcats.

edifici-provisional-2En acabar el curs 2006-2007, i per necessitats d’obres de millora en la zona escolar en la que el Centre estava ubicat, vam traslladar-nos als edificis que, de nou, una altra escola (CEIP Lluis Vives) deixava vacant en anar-se al seu nou edifici.

Aquest trasllat va crear molta incertesa entre les famílies dels alumnes de l’escola, ja que, a l’espera de la construcció definitiva del Centre s’havia d’afegir un trasllat provisional que, en un principi, no semblava una millora rellevant respecte a la situació que ja teníem.
El curs 2007-2008 vam formalitzar els serveis de menjador, acollida i activitats extraescolars que ja depenien totalment del Centre i de l’AMPA.

Per motius de necessitats educatives de la població l’escola Josep Guinovart el curs 2008-2009 vam tenir 3 grups de P3, 2 grups de P4, 2 de P5 i per primera vegada vam tenir un grup de Primària, un 1r.

El curs 2009-2010, el número de grups va tornat a variar, ja que l’escola nova encara no estava construïda i el fet de continuar en els mateixos edificis va comportar una manca d’espais que ens va obligar a reestructurar el número de grups. Així doncs per aquesta raó aquest curs només es va ofertar un grup de P3 i els 3 grups de P3 dels curs anterior es van reagrupar en dos . El curs 2010-2011 l’escola va continuar ocupant aquests vells edificis i mentre el nostre alumnat més gran completava el cicle mitjà.logoampa
A finals d’aquest curs es va confeccionar el logotip de l’AMPA Guinovart seguint el mateix disseny que el de l’escola. Representa un far que significa la llum que guia el vaixell del Guinovart.

edifici-definitiuErem una escola de nova creació que anava creixent en nivells i que després de sis cursos en edificis provisionals, inicia el curs 2011-2012 a l’escola nova. Per fi, gaudim de l’edifici definitiu, situat a la zona sud de Castelldefels, anomenada Ca n ‘Aimeric.

La comunitat educativa ja podem gaudir d’un edifici únic, amb la possibilitat d’utilitzar tots els serveis que ens pertoquen: el menjador, el gimnàs, aules de desdoblament, aula d’informàtica, aula de música… i un espai per a la BIBLIOTECA!

 

Des de què es va crear l’escola, el número de grups sempre ha estat variable, depenent de les necessitats d’escolarització de la població. Des del 2013 es va iniciar un procés de reducció d’aules, amb la finalitat de convertir-se en escola d’una sola línia  per poder encabir, a la planta alta del nostre edifici,  les aules de 1r i 2n de l’ESO de l’INS Valèria Haliné. Es va edificar al 2016 un annex edifici,  just al costat del centre, per poder escolaritzar  adequadament a l’alumnat de 3r i 4t de l’ESO que  es connecta amb  l’escola per mitjà de dos passadissos, un per a cadascuna de les 2 plantes, i continuem compartint alguns espais, com és el cas del gimnàs, pati, sala de professors, laboratori.