Preinscripció

Codi de l’escola Guinovart: 08062924

Oferta inicial curs 2021-2022

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: del 15 al 24 de març.

Aquest any el procés és completament telemàtic. És molt important, doncs, que entengueu bé alguns aspectes fonamentals: el termini de presentació de les sol·licituds, què necessites per fer-ho i quin és el procediment que has de seguir.

Aquí us deixem uns vídeos explicatius que us ajudaran en aquest procés de PREINSCRIPCIÓ en línia.

 

Què necessites per fer la preinscripció?
 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: Et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.
 • Eina d’identificació digital: És més segur que quan facis el tràmit tinguis una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.
 • Codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) de l’alumne o alumna: Quan la sol·licitud de preinscripció es fa per demanar canvi de centre, és a dir, per a alumnes que ja estan escolaritzats a Catalunya, a l’hora de fer la sol·licitud de preinscripció has de tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna. Aquest codi, el pots consultar amb identificació electrònica a l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne.
 • Documentació digitalitzada: Hi ha documentació que no cal que presentis, perquè es fan consultes interadministratives. Però si n’has de presentar, l’has d’adjuntar a la sol·licitud digitalitzada (mitjançant un escàner o una fotografia).
 • Documentació identificativa: 
  • Si tens identificador digital i el codi identificador del RALC de l’alumne o l’alumna, pots recuperar les dades personals i no caldrà que adjuntis cap documentació identificativa o de filiació. Només si l’alumne o alumna no té codi identificador del RALC, necessites el llibre de família i el document d’identitat, si es tracta d’un passaport o un document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
  • Si no tens identificador digital, cal que adjuntis el llibre de família i el document d’identitat (del pare, la mare o el tutor o tutora que presenta la sol·licitud): DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
 • Documentació de criteris de prioritat: en general, només cal adjuntar documentació acreditativa escanejada o fotografiada si no s’ha pogut obtenir o verificar la informació a través de la consulta automàtica. Tanmateix, hi ha casos en els quals sempre cal adjuntar la documentació acreditativa:
  • El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.
  • L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.
  • L’acreditació de la discapacitat quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.
  • El carnet de família nombrosa o monoparental quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.
Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció? 
 1. Ves al formulari de preinscripció electrònic (amb identificació digital) o en suport informàtic (en aquest darrer cas has d’adjuntar el teu document identificatiu i també el de filiació, per seguretat).
 2. Obre el formulari de preinscripció:
  • Si t’has identificat digitalment i el teu fill o filla té codi d’identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), especifica’l en la casella corresponent (o si no el saps, cerca’l). Així es recuperaran totes les dades personals i només caldrà que hi afegeixis l’adreça electrònica i el telèfon de contacte.
  • Si no t’has identificat digitalment o bé si t’has identificat digitalment, però el teu fill o filla no té codi d’identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), omple totes les dades personals que se’t demanin, també l’adreça electrònica i el telèfon de contacte.
 3. Especifica els centres on t’agradaria obtenir plaça (fins a 10).
 4. Indica si vols una plaça d’ofici, que és la que t’adjudicaria l’Administració en cas que no se t’assignin cap dels centres demanats, i les circumstàncies particulars del teu fill o filla (per exemple, si té alguna necessitat educativa específica o si té un germà o germana que demana plaça per al mateix centre educatiu, ensenyament i curs).
 5. Marca els criteris de prioritat que vulguis al·legar (si té germans o germanes al mateix centre, la proximitat del domicili de residència, etc.).
 6. Adjunta tota la documentació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Un cop hagis enviat la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic, en què pots consultar si has d’ajuntar, a la sol·licitud, documentació addicional: el termini per presentar documents finalitza el 26 de març.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Calendari:

RESOLUCIÓ EDU/596/2021 del 2 de març del 2021.

Oferta inicial de places escolars. 11 de març
Presentació de sol·licituds. del 15 al 24 de març
Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional. 19 d’abril
Termini per presentar una reclamació al barem provisional. del 20 al 26 d’abril
Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions. 30 d’abril
Sorteig del número de desempat al Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona). 5 de maig
Publicació de la llista ordenada definitiva. 7 de maig
Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici) del 26 al 28 de maig
Publicació de l’oferta final de places escolars. 4 juny
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera. 7 de juny
MATRICULA
Alumnes preinscrits amb plaça assignada.
del 14 al 18 de juny
Publicació de les llistes dels alumnes matriculats del procés de preinscripció i admissió. 30 de setembre

Més informació a preinscripcio.gencat.cat