Preinscripció

Pel curs 2020-2021

L’escola Guinovart disposa de:

|  1 línia de P3   |  1 línia de P4  |  1 línia de P5  |

|   1 línia de 1r   |  1 línia de 2n   |  1 línia de 3r   |  1 línia de 4t  |  1 línia de 5è   |  2 línies de 6è   |

Oferta inicial curs 2020-2021.

data de naixement 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
curs P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t
places 25 4 0 0 0 2 0 0 1

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig.

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.


Cal utilitzar manera general la sol·licitud amb suport informàtic (allà podeu canviar l’idioma en castellà).  S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a a8062924@xtec.cat o escjosepguinovart@xtec.cat en el cas que l’escola Guinovart sigui la primera opció juntament amb la documentació escanejada o fotografiada.

Us respondrem al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre utilitzant l’eina corporativa. Caldrà portar mascaretes des de casa, mantenir la distància de seguretat i no es podrà visitar les instal·lacions escolars.

PER DEMANAR CITA PRÈVIA i entregar la documentació clica aquí.

Documentació i criteris barems Preinscripció 20_21_CAT
Documentació i criteris barems Preinscripció 20_21_CAST

Sol·licitud de preinscripció per formalizar-la presencialment

RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s’actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.
Oferta inicial de places escolars. 8 de maig.
Presentació de sol·licituds amb suport informàtic​ del 13 al 22 de maig.
Presentació de sol·licituds amb cita prèvia​
del 19 al 22 de maig.
Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional. 29 de maig.
Termini per presentar una reclamació al barem provisional. del 2 al 5 de juny.
Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions. 9 de juny.
Sorteig del número de desempat al Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona).33.386 9 de juny.
Publicació de la llista ordenada definitiva. 11 de juny.
Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici) del 26 al 29 de juny
Publicació de l’oferta final de places escolars. 6 de juliol.
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera. 7 de juliol.
MATRICULA
Alumnes preinscrits amb plaça assignada.
del 13 al 17 de juliol.
Publicació de les llistes d’alumnes matriculats del procés de preinscripció o admissió. 30 de setembre.

Més informació a queestudiar.gencat.cat