Activitats extraescolars

L’escola ofereix activitats a la tarda a través de les empreses Diver Esport, Paranoia Studi i Kids.

Enguany, degut a les mesures de protecció i prevenció del Covid-19, no s’han pogut oferir les activitats del migdia. Per motius d’espais i la impossibilitat de desinfecció prèvia i posterior de les aules, s’ha decidit ofertar-les a la tarda.

Graella definitiva d’Activitats Extraescolars 2020-21

Diveresport Normativa activitats extraescolars 2020
ParanoiaStudi cartell
Kids&Us presentació