Criteris d’avaluació

*Degut a la situació de confinament actual, hem hagut de modificar els criteris d’avaluació del darrer trimestre de tot l’alumnat. Recordem que la prioritat serà sempre l’acompanyament de cada alumne/a, i que aquest criteris els farem servir tenint en compte la seva situació individual/familiar. 

Criteris avaluació primària 3r. trimestre curs 2019-2020

 

Aquí podeu veure els ítems pels quals el professorat ha avaluat l’alumnat donant com a resultat final la nota de l’informe trimestral.

·CRITERIS D’AVALUACIÓ DE 1r.

·CRITERIS D’AVALUACIÓ DE 2n.

·CRITERIS D’AVALUACIÓ DE 3r.

·CRITERIS D’AVALUACIÓ DE 4t.

·CRITERIS D’AVALUACIÓ DE 5è.

·CRITERIS D’AVALUACIÓ DE 6è.