Consell escolar

Directora: Lluïsa Alonso.
Cap d’estudis: Montserrat Grima.
Secretària: Emma Podadera.

Representat de l’ajuntament: Jordi Ronda.

Representants sector professorat: Núria García, Olga Yepes, David Marchán, Aurora Aznar i Margarita Roca.

Representants sector pares/meres/tutors/tutores:  Ernesto Fois, Belen Vieitez, Ivana Travesi i Javier Cachán.

Representant AMPA: Cristina Iserte.

Respresentant sector PAS: Manuel Olmos.

Ultima data d’eleccions al Consell Escolar: 3-12-2016

Propera renovació : curs 2018-19