Horaris

HORARI GENERAL*

9:00h. Entrada matí.
11:00h-11:30h. Esbarjo.
12:30h. Sortida migdia.

15:00h. Entrada tarda.
16:30h. Sortida.

*Atenció: a causa de la Covid-19 les entrades seran esglaonades:
1r, 2n, 3r i 4t entraran i sortiran amb 5 minuts abans de l’horari general.
P3, P4, P5, 5è i 6è entraran i sortiran amb 5 minuts de retard sobre l’horari general.

HORARI DIRECCIÓ Per millorar l’atenció de les famílies us preguem que concerteu cita prèvia.
Matí: dimarts de 9 a 10h.
Tarda: dilluns, dimecres i dijous de 15:30 a 16:30h.

HORARI CAP D’ESTUDIS
Matí: dimecres i dijous de 8:30 a 9:30h.
Tarda: dimecres de 15 a 16h.

HORARI SECRETARIA
Matí:
dimecres de 10 a 11h.
Tarda: dimarts de 15 a 16h.