Convocatòria Ajuts Menjador 2021- 2022

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2021-2022.

BECA MENJADOR ESCOLAR CURS 2020/21 | Escola Badalona Port

Us informem que s’han aprovat les bases per a la convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 2021-2022.
El termini per presentar les sol•licituds és del 3 de maig al 21 de maig de 2021.

CONVOCATORIA

Documentació obligatòria

* Model normalitzat de sol·licitud, que ha d’incloure l’autorització de tots els membres de la unitat familiar, signada per tots a l’efecte de demanar dades d’ingressos i informació a l’Agència Tributària. En el cas dels menors, la signatura la pot fer l’adult responsable.

Les famílies que van fer la sol·licitud el curs 2020-2021 i que no han registrat canvis al padró, no cal que aportin aquest document. En la sol·licitud, la família ha de certificar que els membres de la unitat familiar que conviuen al domicili són els mateixos. Només han d’aportar aquest document les famílies que no van fer la sol·licitud el curs passat o les que han registrat canvis al padró.

* Fotocòpia del DNI/NIF/NIE, o document oficial acreditatiu, de tots els membres de la unitat familiar.

* Ingressos no subjectes a l’IRPF

En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés no subjecte a l’IRPF, cal que aporti la documentació que correspongui, referida a l’exercici de 2020:

  • Renda garantida de ciutadania o equivalent. Document acreditatiu i import de l’any 2020.
  • Pensió per a aliments dels fills. Document acreditatiu de l’atorgament i de l’import de l’any 2020.
  • Si les persones estan donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020 i contractes de treballadors de la llar vigents l’any 2020.

2.2. Documentació complementària

Circumstàncies familiars específiques

Infants en acolliment: cal acreditar aquesta situació mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

No cal aportar la documentació d’aquest apartat que no hagi variat respecte a la convocatòria anterior, ja que s’entén que segueix sent vàlida i vigent. En aquest cas, en la sol·licitud s’ha de fer constar la declaració conforme no s’han produït modificacions.

Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social atorgades per administracions públiques durant l’any 2020, que tinguin la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple ajuts per a alimentació, roba o allotjament.

No cal que les famílies aportin els documents dels ajuts socials rebuts el 2020 dels ajuntaments de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Els ajuntaments ja comunicaran aquestes dades a l’AMB.

Certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

Les famílies que durant l’any 2020 hagin rebut un ajut de l’Agència Catalana de l’Habitatge per pagar el lloguer, han d’adjuntar a la sol·licitud el certificat de l’import total percebut el 2020.

Conveni, sentència de divorci o acta final de mediació del Departament de Justícia(cada curs s’ha d’adjuntar).

 

 

FESTES  DE MAIG

Dia 6 de maig: Visita de 4t i 5è de primària

 

 

 

 

 

 

Dia 4 de maig:  Visita alumnes de 3r i agrupament de 3r i 4t  al dimoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 3 de maig:  Cicle inicial ha anat a veure al Dimoni a la platja.

 

Sisme Hàbits Saludables i Educació Física

L’escola Joan Llongueras ha estat seleccionat per participar a SISME, un projecte de la Gasol Foundation, entitat fundada pels germans Pau i Marc Gasol. Aquest projecte neix per donar resposta a la creixent inquietud de moltes escoles de Catalunya en matèria de promoció d’hàbits saludables, accentuada actualment per la COVID-19, sobretot en les zones de major vulnerabilitat socioeconòmica. Per aquest motiu, el nostre President Pau Gasol us convida a participar i a unir forces per combatre l’epidèmia silenciosa de l’obesitat infantil en el vostre entorn.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE SISME

 

 

Comencem el 2n trimestre.

Dilluns 11, tornem a l’escola.


Recordeu les normes bàsiques de salut:           
MASCARETA, RENTAT DE MANS I DISTANCIAMENT

Si el teu fill té febre o no es troba bé, no el portis a l’escola.

 

DESEMBRE

Estem acabant aquest trimestre tant especial.
A l’escola es viu l’arribada de les festes nadalenques d’una manera diferent, amb les mesures de seguretat que ja coneixeu i mantenint els grups bombolla.
Hem de continuar amb mascareta, neteja de mans i distanciament social.
Demà 21  de desembre acabarem a… Llegeix més»

POEFA

 

POEFA: Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat en centres educatius públics

http://agora.xtec.cat/ceipjoanllongueras/general/poefa/ ‎

Degut al confinament no vam poder fer totes les activitats i sortides previstes finançades pel programa POEFA. Aquest últim trimestre s’ha aprovat utilitzar aquests recursos per fer una sèrie de reforços escolar per intentar pal·liar aquests mesos sense escola.
Llegir més»

Benvinguts a l’escola

Benvolgudes famílies,
Us volem informar que degut a la pandèmia del COVID-19 el curs 2020-2021 no serà organitzat de manera habitual.
Hem rebut instruccions i normatives del Departament d’Educació per tal de fer un Pla d’Organització Escolar del curs 2020-2021.
A través de les mesures proposades pel… Llegeix més»

ESCOLA TANCADA

 

 

 

 

L ‘escola romandrà tancada des del dia 13 de març  fins que es pugui tornar al centre.

Per tant no hi haurà ni activitat lectiva, ni cap dels serveis que l’escola ofereix.

CONFERÈNCIA CANVI CLIMÀTIC

Els alumnes de 4t hem assistit a una conferència sobre el canvi climàtic molt interessant, a càrrec del meteoròleg Tomàs Molina, l’ home del temps de TV3. Aquesta conferència ha tingut lloc al Teatre Principal de Badalona.