Festa de la castanyada

er fi, aquest curs hem pogut celebrar la festa de la castanyada. Els alumnes el·laboren una recepta de la tardor. Els pares i mares ofereixen també productes manufaturats a casa seva.
Llegeix més»